HOBBY ako PRÁCA

Projekt pomôže mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí do 19 rokov žili v Detskom domove. Tento ich nepripravil na samostatný život. Dnes žijú v zariadení Podporovaného bývania, kde sa učia starať sa o seba a o domácnosť. Na to, aby v budúcnosti žili čo najviac samostatne je dôležité pomôcť im nájsť si zamestnanie, získať pracovné zručnosti a pracovné návyky, ale i vedieť nadviazať a udržať vzťahy. Náš projekt sa realizuje [...]