Ste rozhodnutý sa zapojiť? VÝBORNE!

DAJTE NÁM O SEBE VEDIEŤ

Centrum dobrovoľníctva – INFOBOD

INFOBOD – je zriadený v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s organizáciami OZ Dlaň a ALTERNATÍVA–Centrum nezávislého života n. o.

Centrum dobrovoľníctva je občianske združenie, ktoré vzniklo začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú. Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého banskonskobystrického kraja a za jeho hranice.

Mesto Lučenec spolupracuje s Centrom dobrovoľníctva a snaží sa vytvoriť aktívnu skupinu dobrovoľníkov aj v tomto okrese.

Poslaním CD je prostredníctvom dobrovoľníctva rozvíjať potenciál ľudí a zlepšovať kvalitu života.

Snažíme sa o to, aby bolo dobrovoľníctvo prirodzenou súčasťou života ľudí v banskobystrickom regióne.

  • Vzbudzovať záujem ľudí a organizácií o dobrovoľníctvo
  • Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
  • Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti
  • Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
  • Vytvárať dobrovoľnícke príležitosti
  • Servis dobrovoľníctva
  • Propagácia dobrovoľníctva
  • Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva
  • Realizácia vlastných programov a projektov
  • Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva

Pred návštevou Infobodu o dobrovoľníctve odporúčame dohodnúť si s koordinátormi dobrovoľníkov stretnutie telefonicky. Informácie o dobrovoľníctve môžete získať na týchto kontaktných miestach:

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n. o.
Jókaiho 1
984 01 Lučenec
alternativa.no@gmail.com
www.alternativacentrum.sk

Kontaktná osoba: Žaneta Kučerová