Project Description

Partia silných chlapov sťahuje klavír. Vzácny nástroj treba zachrániť a preniesť z chátrajúceho kaštieľa. Pôjde na Sládkovičovu.