Project Description

Timea je prísna len navonok. V hlave nosí rozpis služieb všetkých zamestnancov na celý mesiac. Omyl je vylúčený