CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE LUČENEC
Ulica Št. Moyzesa 6099/ 55
984 01 Lučenec

telefón: 0948 250 834
E-mail: vcasnaintervencia@cvilucenec.sk

všetky dôležité informácie sú na www.cvilucenec.sk