65. výročie DSS Slatinka

Vo štvrtok 13. októbra si Domov sociálnych služieb Slatinka chce pripomenúť 65. rokov od založenia. Hlavným mottom ich práce je: Naša práca má zmysel, ak sa mení podľa potrieb ľudí, s ktorými pracujeme. Preto sme sa za 65 rokov zmenili. Prostredníctvom rôznych aktivít chcú širokej verejnosti ukázať “pozitívny obraz“ ľudí s mentálnym znevýhodnením, eliminovať predsudky verejnosti voči týmto ľuďom. Program dňa bude zahŕňať doobeda odborný seminár. Medzi slovenskými odborníkmi budú [...]