Vo štvrtok 13. októbra si Domov sociálnych služieb Slatinka chce pripomenúť 65. rokov od založenia. Hlavným mottom ich práce je: Naša práca má zmysel, ak sa mení podľa potrieb ľudí, s ktorými pracujeme. Preto sme sa za 65 rokov zmenili. Prostredníctvom rôznych aktivít chcú širokej verejnosti ukázať “pozitívny obraz“ ľudí s mentálnym znevýhodnením, eliminovať predsudky verejnosti voči týmto ľuďom.
Program dňa bude zahŕňať doobeda odborný seminár. Medzi slovenskými odborníkmi budú o zmenách v poskytovaní služieb vystupovať aj ľudia, ktorých sa to bytostne týka, samotní klienti DSS Slatinka. Počas Galaprogramu budú ocenení ľudia, ktorí posunuli zariadenie na jeho ceste. Cena Dona Quijota je cena pre najväčších bojovníkov s veternými mlynmi, ktorí sa dlhoročne na Slovensku snažia o zmenu prístupov k zdravotne znevýhodnením ľuďom v spoločnosti. Slávnostný deň uzavrie divadelné predstavenie banskobystrického Divadla z pasáže s hrou „Malý princ“, na ktoré sú pozvaní záujemcovia z Lučenca a okolia.

Pozvánka – PDF